OSMANLI VE T.C. NÜMİSMATİK TARİHİ MÜZAYEDESİ

Lot No : 1
Abduülmecid, 20 Kuruş̧, 14. Emisyon, 1277, 2. Tertip
Taşçı Tevfik Mühürlü, 5 Satır
ÇA
180 TL
Başlangıç Fiyatı : 180 TL
Lot No : 2
Abduülmecid, 50 Kuruş̧, 14. Emisyon, 1277, 2. Tertip
Taşçı Tevfik Mühürlü, 5 Satır
ÇA
250 TL
Başlangıç Fiyatı : 250 TL
Lot No : 3
II. Abdülhamid, 5 Kuruş, 1293, Seri 11
Galip Mühürlü
ÇA+
350 TL
Başlangıç Fiyatı : 350 TL
Lot No : 4
II. Abdülhamid, 5 Kuruş, 1294, Seri 86
Yusuf Ziya Mühürlü
ÇÇT+
40 TL
Başlangıç Fiyatı : 40 TL
Lot No : 5
V. Murad, 10 Kuruş, 1293, Seri 23
Galip Mühürlü
ÇT
500 TL
Başlangıç Fiyatı : 500 TL
Lot No : 6
V. Murad, 20 Kuruş, 1293, Seri 3
Galip Mühürlü
ÇT
450 TL
Başlangıç Fiyatı : 450 TL
Lot No : 7
V. Murad, 50 Kuruş, 1293, Seri 7
Galip Mühürlü
ÇT+
400 TL
Başlangıç Fiyatı : 400 TL
Lot No : 8
V. Murad, 100 Kuruş, 1293, Seri 6
Galip Mühürlü
ÇÇT (Bordürde balya çentiği mevcuttur)
500 TL
Başlangıç Fiyatı : 500 TL
Lot No : 9
II. Abdülhamid, 10 Kuruş, 1877, Seri 64
Mehmet Kani Mühürlü
Çil
300 TL
Başlangıç Fiyatı : 300 TL
Lot No : 10
II. Abdülhamid, 20 Kuruş, 1877, Seri 77
Mehmet Kani Mühürlu
̈ Çil
300 TL
Başlangıç Fiyatı : 300 TL
Lot No : 11
II. Abdülhamid, 50 Kuruş, 1294, Seri 26
Yusuf Mühürlü
ÇA
225 TL
Başlangıç Fiyatı : 225 TL
Lot No : 12
II. Abdülhamid, 100 Kuruş, 1877, Seri 43
Yusuf Mühürlü
ÇÇT
275 TL
Başlangıç Fiyatı : 275 TL
Lot No : 13
Reşad, 1 Kuruş, 23 Mayıs 1332, Seri G
Talat ve Raşid imzalı
Çil
70 TL
Başlangıç Fiyatı : 70 TL
Lot No : 14
Reşad, 2 1/2 Kuruş, 23 Mayıs 1332, Seri i
Talat ve Raşid imzalı
Çil
80 TL
Başlangıç Fiyatı : 80 TL
Lot No : 15
Reşad, 5 Kuruş, 4 Şubat 1332, Seri 8
Cavid ve Hüseyin Cahid imzalı
Çil
160 TL
Başlangıç Fiyatı : 160 TL
Lot No : 16
Reşad, 20 Kuruş, 4 Şubat 1332, Seri B
Cavid ve Hüseyin Cahid imzalı
ÇA+
250 TL
Başlangıç Fiyatı : 250 TL
Lot No : 17
Reşad, 1/4 Lira, 22 Aralık 1331, Seri C
Talat ve Hüseyin Cahid imzalı
ÇA+
500 TL
Başlangıç Fiyatı : 500 TL
Lot No : 18
Reşad, 1/2 Lira, 18 Ekim 1331, Seri E
Talat ve G. Panfili imzalı
ÇT
800 TL
Başlangıç Fiyatı : 800 TL