6. BEYAZ ONLINE NÜMİSMATİK MÜZAYEDESİ BÖLÜM 2

Lot 1

Sultan Abdülmecid, 7. Emisyon, 2. Tertip,  20 Kuruş, 1267

Nafiz ve Maliye mühürlü

ÇÇT

Piyasa Değeri: 4500 TL

2,000 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 3,500 TL
BABA YAGA

Lot 2

Sultan Abdülmecid, 10. Emisyon,  1. Tertip,  20 Kuruş, 1270
Musa Saffeti mühürlü
ÇT
Piyasa Değeri: 2800 TL

1,400 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 4,000 TL
Highs&Lows

Lot 3

Osmanlı Bankası Sultan II. Abdülhamid Dönemi, 3. Emisyon, 3.Tertip,  5 Lira, 1899
Beauvais ve Vincent imzalı
T
Piyasa Değeri: 3000 TL

1,500 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 3,500 TL
BABA YAGA

Lot 4

Sultan II. Abdülhamid, 1 Kuruş, 1293
Galip mühürlü
ÇİL
Piyasa Değeri: 700 TL

350 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 450 TL
BABA YAGA

Lot 5

Sultan II. Abdülhamid, 10 Kuruş, 1295
Mehmed Kani mühürlü
ÇİL
Piyasa Değeri: 400 TL

200 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 300 TL
BABA YAGA

Lot 6

Sultan II. Abdülhamid, 20 Kuruş, 1295
Mehmed Kani mühürlü
ÇİL
Piyasa Değeri: 400 TL

200 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 270 TL
Lebronj

Lot 7

Sultan Reşad, 5 Kuruş, 6 Ağustos 1332
Talat ve Hüseyin Cahid imzalı
ÇİL
Piyasa Değeri: 220 TL

100 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 290 TL
BABA YAGA

Lot 8

Sultan Reşad, 20 Kuruş, 4 Şubat 1332
Cavid ve Hüseyin Cahid imzalı
ÇİL
Piyasa Değeri: 480 TL

160 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 525 TL
BABA YAGA

Lot 9

Sultan Reşad, 20 Kuruş, 6 Ağustos 1332
Talat ve Hüseyin Cahid imzalı
ÇİL
Piyasa Değeri: 380 TL

120 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 550 TL
BABA YAGA

Lot 10

Sultan Reşad, 1/4 Lira, 22 Aralık 1331
Talat ve Hüseyin Cahid imzalı
ÇA
Piyasa Değeri: 700 TL

200 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 475 TL
BABA YAGA

Lot 11

Sultan Reşad, 1/4 Lira, 22 Aralık 1331
Talat ve Hüseyin Cahid imzalı
ÇA+
Piyasa Değeri: 900 TL

300 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 550 TL
BABA YAGA

Lot 12

Sultan Reşad, 1/2 Lira, 4 Şubat 1332
Cavid ve Hüseyin Cahid imzalı
ÇİL
Piyasa Değeri: 1800 TL

700 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 1,300 TL
BABA YAGA

Lot 13

Sultan Reşad, 1/2 Lira, 4 Şubat 1332
Cavid ve Hüseyin Cahid imzalı
ÇİL
Piyasa Değeri: 1800 TL

700 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 1,300 TL
BABA YAGA

Lot 14

Sultan Reşad, 1/2 Lira, 18 Ekim 1331
Talat ve G.Panfili imzalı
ÇÇT
Piyasa Değeri: 360 TL

120 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 850 TL
osmani

Lot 15

Sultan Reşad, 1/2 Lira, 22 Aralık 1331
Talat ve Hüseyin Cahid imzalı
ÇİL-
Piyasa Değeri: 450 TL

150 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 475 TL
BABA YAGA

Lot 16

Sultan Reşad, 1/2 Lira, 22 Aralık 1331
Talat ve Hüseyin Cahid imzalı
ÇT
Piyasa Değeri: 150 TL

60 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 325 TL
Highs&Lows

Lot 17

Sultan Reşad, 1/2 Lira, 4 Şubat 1332
Cavid ve Hüseyin Cahid imzalı
ÇÇT
Piyasa Değeri: 600 TL

200 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 325 TL
Highs&Lows

Lot 18

Sultan Reşad, 1 Lira, 22 Aralık 1331
Talat ve Hüseyin Cahid imzalı
ÇÇT
Piyasa Değeri: 550 TL

200 TL

KAPANDI

Çekiç Fiyatı : 325 TL
Highs&Lows